Harald Strömberg från Sylf ansåg att det var pinsamt när Läkarförbundet inte direkt gav sig in i debatten kring Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie om sjukvården. Foto: Göran Segeholm.

Harald Strömberg från Sylf exemplifierade med vad som hände, när DN-journalisten Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie om sjukvården publicerades tidigare i år:
– Det dröjde flera veckor innan det kom något svar från Läkarförbundet, och då var det något intetsägande om att »vi följer debatten med intresse«. Pinsamt!
För att råda bot på detta ville Sylf att Läkarförbundet verkar för att en ny tankesmedja inrättas, kanske under Saco och i samarbete med andra organisationer. CS ville inte binda sig för en ny tankesmedja och yrkade avslag.
Sylf lade då fram ett kompromissförslag som fick stöd av både CS och fullmäktige: »Läkarförbundet skall arbeta tvärprofessionellt, framåtsträvande och visionärt i sjukvårdspolitiska frågor och vara en proaktiv aktör i debatten.«
– En bra formulering, om än fluffig, kommenterade Harald Strömberg.