– Utredningen är i ett känsligt läge, säger åklagaren som fått förlängd utredningstid till den 19 juni.

Misstankarna gäller övergrepp som ska ha begåtts på vårdcentralen som läkaren äger i Stockholms läns landsting (SLL) och omfattar flera olika barn under 15 år.

Ärendet har nu lagts över på kammaråklagare Andreas Nyberg vid Västerorts åklagarkammare eftersom det betecknas som brott i yrkesutövningen av hälso- och sjukvårdspersonal.  

Efter ett möte med vårdcentralens nuvarande ledning beslutade landstingets chefläkare att verksamheten måste avgränsas kraftigt eftersom kompetens saknas. Vårdcentralen får bedriva viss hemsjukvård och utföra vissa nödvändiga administrativa sysslor som att kontrollera inkomna remiss- och provsvar och utifrån dem i förekommande fall hänvisa patienter vidare. Dessutom finns sjuksköterskor på plats som kan ge telefonråd och hänvisa patienter till andra vårdgivare.

Vårdcentralen har nu fått 30 dagar på sig att rätta till kvalitetsbristerna och bland annat se till att det finns en kompetent verksamhetschef, en medicinskt ansvarig läkare och en specialist i allmänmedicin. Annars kommer landstinget att ta ställning till om avtalet med vårdcentralen ska hävas.