– Det finns många uppfattningar om oss som inte stämmer med verkligheten, men det betyder inte att vi ska ägna oss åt att dementera dem, sade Sven Wallerstedt från Sjukhusläkarna. Foto: Göran Segeholm

MSF, Medicine Studerandes Förbund, ville i en motion att Läkarförbundet tydliggör sina åsikter om Sveriges framtida läkarbrist till allmänheten och sina medlemmar. Förbundet borde också tydligare dementera den vanliga uppfattningen att man håller tillbaka antalet platser på läkarprogrammet för att hålla lönerna uppe.
CS instämde, och utskottet biföll motionen. Men i plenum utbröt en livlig debatt. Flera talare ifrågasatte det kloka i att ägna kraft åt att dementera missuppfattningar:
– Det är farligt att ge sig in i en så defensiv diskussion, sade Sven Wallerstedt från Sjukhusläkarna. Det finns många uppfattningar om oss som inte stämmer med verkligheten, men det betyder inte att vi ska ägna oss åt att dementera dem.
Andra talare framhöll att Läkarförbundet i början av 1990-talet faktiskt drev linjen att begränsa antalet utbildningsplatser – dock inte för att hålla lönerna uppe, utan av rädsla för arbetslöshet.
Efter debatten röstade en majoritet av fullmäktige inte för bifall, utan för att motionen skulle anses besvarad. Representaner för MSF ville ändra i sina yrkanden, men fick inte det av mötestekniska skäl. Därför reserverade sig MSF mot beslutet.