CS ansåg inte att en det är motiverat med en ny yrkesförening och en intresseförening behövs det inget fullmäktigebeslut för.
Fullmäktige valde trots det att bifalla ett modifierat yrkande om att man ställer sig positiv till bildandet av en intresseförening enligt ovan.