Bakgrunden till problemet är att kommuner och landsting inte kan samarbeta. Det skrev Sjukhusläkarna och Upplands allmänna läkarförening i en gemensam motion. Därför ville de bland annat korta den tid kommunen har på sig att ordna plats för en utskrivningsklar patient. I dag har kommunen 5 dagar på sig för somatiska patienter, och 30 dagar för patienter i psykiatrin, något som bidrar till överbeläggningen på sjukhusen.
– Inom psykiatrin har vi stor brist på vårdplatser i hela landet, sade psykiatern Christina Spjut från Sjukhusläkarna. När vi måste behålla patienter i 30 dagar, slår det mot andra som skulle behöva platserna. Det är orimligt att psykiatrin ska ha en egen tidsgräns.
CS ville inte binda sig i frågan om tidsgränser, för att inte störa pågående diskussioner med Socialdepartementet. Men både utskottet och fullmäktige gick på motionärernas linje: Läkarförbundet ska verka för att tidsgränserna 5 och 30 dagar justeras neråt.