Bakgrunden är bland annat den inventering som Läkarförbundet offentliggjorde i våras, och som visar att det saknas 1 400 läkare på de svenska vårdcentralerna (se LT nr 11/2013). Inventeringen visar att det krävs kraftfulla åtgärder, säger Läkarförbundets utredare Svante Pettersson:

– Vi ser att situationen har blivit värre. Det blir allt mer tydligt att det måste till nationella grepp för att lösa allmänläkarbristen. De enskilda landstingen kan inte lösa problemen själva.

I skrivelsen, som överlämnades i slutet av maj, begär Läkarförbundet att regeringen tillsätter en översyn med uppdrag att se över läkarförsörjningen och föreslå åtgärder. Förbundet sätter särskilt fokus på primärvården och psykiatrin, där situationen är mest akut.

– Vi ser helst att vårt förslag genomförs i dialog med Läkarförbundet, sade förbundsordförande Marie Wedin när skrivelsen överlämnades.

Om man inte gör något åt läkarbristen i primärvården riskerar klyftorna att växa, betonar Svante Pettersson:

– Glesare befolkade landsting och människor med stora behov riskerar att tappa en fungerande primärvård. Vi ser en väldig risk för ökande ojämlikhet i vården.