Doktorsguidens affärsidé går ut på att patienter betygsätter och kommenterar läkare de haft kontakt med. För den aktuella läkaren, som i övrigt har enbart positiva omdömen på Doktorsguiden, har en kommentar om att han uppträtt psykotiskt och helt tycktes sakna empati publicerats i mars 2012.

På webbplatsen står: »Om du uppfattar en kommentar som stötande eller rent felaktig kan du anmäla inlägget. Inlägget kommer då att granskas av Doktorsguidens administratörer som beslutar om inlägget skall tas bort.« Läkaren har enligt polisanmälan försökt förmå Doktorsguiden att radera kommentaren, men den ligger där fortfarande den 17 juni 2013.

Polisen har vidarebefordrat anmälan till Justitiekanslern, eftersom Doktorsguiden har en ansvarig utgivare.