Sammanlagt tre gånger under juni har Stockholms sjukvård råkat ut för omfattande IT-problem. Det första drabbade Karolinska universitetssjukhuset för två veckor sedan, när större delen av det interna nätverket, telefoner, journalsystem och e-post låg nere. Den 11 juni blev journalsystemet TakeCare under flera timmar omöjligt att komma åt för en stor mängd vårdgivare i länet. Samma sak hände den 18 juni.

Läkarförbundet, som länge varnat för den bristande IT-säkerheten i vården, skriver i ett uttalande att man hoppas att det som drabbat Stockholm kan bli en väckarklocka för alla Sveriges vårdgivare.

– Man har system som är sårbara för sådana här driftsavbrott, och det kan man inte ha när det handlar om liv och död för patienterna, säger Rikard Lövström, ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, RLIM.

Landstingets påstående att patientsäkerheten inte har varit i fara under avbrotten är enligt Karin Båtelson, ordförande för RLIM, »bara dumt«.

– Det säger man bara för att lugna allmänheten. Det blir mer osäkert när man inte kommer åt informationen, när man inte kan hålla reda på vad man gjort och när man måste ställa in planerade operationer. Jag tror man gör en felbedömning när man inte går ut och berättar om vilka risker detta skapar.

Läkarförbundet kräver i uttalandet att vårdgivarna nu analyserar vad som krävs för att förebygga liknande haverier i framtiden. Rikard Lövström menar att någon inom sjukvårdsorganisationerna måste få mandat och resurser att införa säkerhetsrutiner, exempelvis möjligheten att backa processen om en uppdatering leder till störningar.

– Man tar in externa konsulter som utreder vilken etta eller nolla det var fel på den här gången, men man har inte någon organisation för att förebygga att det går fel nästa gång.

På sikt är det som behövs enligt Karin Båtelson att någon tar ett samlat ansvar för frågan.

– Myndigheterna måste bli mer aktiva i sin tillsyn och vårdgivarna måste avsätta resurser för reservaggregat och ersättningsnätverk. I dag går det att få pengar till nya IT-projekt men inte till att se till att de system vi har fungerar.

Enligt Rikard Lövström är uppskattningsvis var femte vårdskada IT-relaterad.

– Hade det varit flyget eller någon annan sektor hade man vidtagit åtgärder för länge sedan.

Läkarförbundets förslag till omedelbara åtgärder för att minska risken för IT-haverier

  • Öka kapaciteten hos reservsystemen.
  • Upprätta haverirutiner så att personalen vid ett IT-haveri vet var koder, pappersrecept, intyg m m finns, så att det normala arbetet kan fortgå.
  • Analysera systematiskt alla driftsavbrott för att klargöra konsekvenserna och förbättra reservrutiner.