Per Johansson är 43 år och har tidigare under tio års tid varit utredare på Läkarförbundet. I januari 2011 slutade han på Läkarförbundet för att bli projektledare för Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, och sedan i november förra året är han utredare på Psykologförbundet. 

Han tillträder sin nya tjänst på Läkarförbundet i augusti. 

– Jag tycker naturligtvis att det är ett spännande steg att ta lite större ansvar. Läkarkåren och Läkarförbundet sitter med centrala sjukvårdspolitiska frågeställningar som är väldigt intressanta, till exempel vårdgarantin och vilka effekter den får, maktrelationer mellan professionerna och politiker och byråkrater, och förstås forskning och läkarutbildningens framtid. 

Per Johansson är statsvetare och har också varit forskarstuderande i sjukvårdspolitik och prioriteringar vid Prioriteringscentrum i Linköping.