En av de frågor som verkligen engagerade fullmäktige var CS förslag att höja studerandemedlemmarnas förbundsavgift från 60 kronor per år till 100. Den föreslagna höjningen motiverades enligt läkarförbundets VD Håkan Wittgren med Läkartidningens minskade annonsintäkter. Dessutom kommer förbundets nya bolag Lipus inte omedelbart generera intäkter, tvärtom föreställer man sig en förlust på 1 miljon under kommande verksamhetsår.
– Jag vill skicka en signal om att alltför stora urgröpningar i budgeten på intäktssidan innebär att man bör man fundera på att stärka intäkter någon annanstans, sa Håkan Wittgren som verka ana vart diskussionen skulle ta vägen.
De som var för höjningen menade att även fattiga studenter skulle kunna hantera den löjligt lilla summan på drygt 10 öre om dagen.
Elin Ericsson poängterade att även MSF-medlemmar får valuta för sin medlemsavgift genom bland annat möjlighet till stöd från förbundet inför sommarvikariat.
Många återkom också till att MFS-medlemmarnas avgift inte har höjts sedan 1990-talet, varför det nu kunde vara dags eftersom andra medlemsavgifter höjts nu och då.
– Jag vill minnas att jag betalade 60 kronor när jag var student, sa Johan Ljungberg, (legitimerad 1996), CS.
Sven Wallerstedt, Sjukhusläkarföreningen, som satt ordförande i det utskott som diskuterade frågan, sa att det skulle ha varit lättare att försvara höjningen om den också gjorts för övriga medlemsgrupper och om den också varit kopplad till offensiva satsningar.
– Om vi inte höjer MFS:s medlemsavgifter så är det 300 000 kronor extra som vi inte får in. Det tycker jag är marginellt.
Eddie de Dios, MSF, sa att han förstod argumenten för en höjning, men varnade ändå för att de ökade intäkter som CS tänkt sig via höjningen, i stället tvärtom skulle kunna bli en minskning då en del studenter skulle välja att gå ur förbundet och ännu fler att inte gå med.
– Vi har jättemånga medlemmar som redan är väldigt ambivalenta och likgiltiga inför sitt medlemskap. En höjning kan leda till att vi förlorar många av dem.
Crister Öhlund, Svenska privatläkarföreningen, som närgranskat förbundets räkenskaper, hade sin argumentation klar:
– Kolleger! Koncernen har en tillgång på 626 miljoner! Det är ofattbart mycket pengar. Vi har de senaste tre åren ökat förmögenheten med 50 miljoner om vi tittar på nettoresultatet. Det finns ingen anledning att diskutera 40 spänn hit och dit. Det bästa sättet för förbundet att få in framtida fullbetalande medlemmar, det är att ha en låg avgift till MSF.
Han fortsatte med att uppmana dem som satt upp sig på talarlistan att stryka sig om de ville prata om något mindre än tio miljoner kronor.
– Det behövs inte. Vi är kanonrika!
Den slutsatsen gjorde uppenbarligen intryck på församlingen. Fullmäktige röstade ner CS höjningsförslag och därmed fortsätter MSF-medlemmarna att betala 60 kronor om året till Läkarförbundet. Åtminstone fram till nästa fullmäktige.