Stockholms läkarförening hade motionerat om att Sveriges äldre läkare (SÄL) borde ges möjlighet till representation i centralstyrelsen. CS yrkade avslag bland annat med hänvisning till att förbundets delföreningar inte har representation i CS utan där sitter man på ett personligt mandat.
SÄL:s ordförande Gunnar Sandberg kontrade med att SÄL inte är något särintresse.
– SÄL:ar blir vi alla och det går fortare än vi tror.
Men Anders Bengtsson, utvecklingsdirektör på Sveriges läkarförbund rättade honom dock och sa att alla inte blir SÄL:ar eftersom det är en frivillig intresseförening.
– Att vi skulle plocka ut en frivillig intresseförening att få ett mandat i CS tycker inte jag är helt ok, sa Johan Ljungberg, CS.
Dessutom påpekades det att det går utmärkt att nominera medlemmar till poster i centralstyrelsen, oavsett ålder.
– Det som behövs i CS är inte fler äldre läkare. Ser man på förbundets struktur så är det snarare fler yngre som behövs, sa Jens Ellingsen, SYLF.