Avföringsprov är en effektiv metod att upptäcka tjock- och ändtarmscancer med liten risk för överdiagnostik. Det anser Socialstyrelsen och rekommenderar därför att alla personer mellan 60 och 74 år ska erbjudas att testa sig vartannat år.

Bedömningen är att dödligheten i tarmcancer, en av de cancerformer som skördar flest dödsfall i Sverige, skulle minska med 15 procent och leda till att 300 liv räddas varje år.

Flera andra länder i Europa har redan infört screening för tarmcancer.