ST-läkarna Lollo Makdessi och Märit Halmin, som initierade uppropet, anmodade samtliga kolleger från alla specialiteter att delta. De anser »att det är dags att vi som profession nu formulerar oss gemensamt och kritiserar dagens system och de konsekvenser som systemet medför.«

I uppropet, som är utlagt på en webbplats för underskrifter, vänder de sig inte bara till läkarkåren utan adresserar det direkt till »dig som behöver sjukvård«, och skriver att bilden som politiker ger av dagens sjukvård inte stämmer överens med läkarnas och övrig sjukvårdspersonals verklighet.

– Vi är otroligt glada över den respons som vårt upprop har fått, säger Lollo Makdessi. Det är väldigt många kolleger som har hört av sig och tackat oss och sagt att de stödjer oss och vill hjälpa till. Flera av dem har berättat om att de själva funderat på att dra i gång en sådan här diskussion.

– Även flera patienter har kontaktat oss och sagt att de håller med oss i vår beskrivning över situationen.

Från början tänkte Lollo Makdessi och Märit Halmin inte sätta en tidsgräns för uppropet, utan vänta tills de fick »tillräckligt många namn« och därpå skriva en ny debattartikel.

– Men med det fantastiska och snabba gensvaret vi fått kommer vi först att skicka ut ett pressmeddelande. Vi siktar på att få ut det på onsdag 26 juni. Namninsamlingen kommer att fortsätta.

Någon direkt repsons från politiker har de däremot inte fått, men på sajten <upprop.nu>, där listan för underskrifter ligger, finns även s k pingback-länkar. Hans Åberg, ledamot i landstingsfullmäktige och vice ordförande för Folkpartiet i Bromma, skriver på sin blogg: »Äntligen börjar läkarna själva blanda sig i diskussionen om hur vården ska organiseras och styras. Det är sannerligen på tiden … I det hålrum som uppstod när läkarna abdikerade från ansvaret att delta i sjukvårdens verksamhetsutveckling har det getts alltför mycket utrymme åt tjänstemän och politiker.«