– Jag uppmanar läkare i hela landet att följa mitt exempel. Vi behöver få tryck i debatten även lokalt om det lidande som tobak orsakar, säger Micael Fichtel, som är specialist i internmedicin och arbetar vid landstingets närvårdsenhet i Härnösand.

– Det blir alltmer tydligt att rikspolitikerna saknar engagemang i den här frågan och att flera länder sprungit ifrån Sverige när det gäller ambitioner att arbeta mot tobak. Därför vill jag inte tiga längre utan försöker påverka lokala politiker.

I medborgarförslaget har Micael Fichtel skissat på en lösning som skulle göra Härnösands kommun först i landet att införa ett totalt tobaksförbud.

Diskussionen i kommunfullmäktige den 17 juni blev livlig. Mot förslaget fanns juridiska invändningar. Nu blev beslutet återremitterat för en fördjupad utredning, och den rödgröna kommunledningen förklarade också sin vilja att i folkhälsoarbetet tydligare arbeta mot rökning.

– Vi får se hur förslaget landar. Jag är medveten om att det kan vara lite för tidigt för en kommun att ta ett så stort steg. Men om inte Härnösand tar den här chansen att göra någonting unikt så kommer sannolikt en annan kommun att göra det. Den kommunen är bara att gratulera.

– Jag upplever i alla fall att många Härnösandsbor fått tänka till lite extra när man ställts mot besvärande fakta som att rökningen orsakar flera tusen dödsfall per år, betydligt fler än i trafiken.

Micael Fichtel tror att 2012/2013 i en framtid kan ses som något av en vändpunkt i arbetet mot tobak.

– Jag upplever att professionella yrkesgrupper börjar visa det engagemang som politikerna saknar. Fler läkargrupper som kirurger och ortopeder ställer krav. Diskussionen om rökfrihet före och efter operationer är exempel på det.

– Dessutom finns ett internationellt tryck för att vidta åtgärder. WHO:s målsättning att minska dödsfallen i NCD-sjukdomar med 25 procent fram till 2025 är viktigt, säger Micael Fichtel.

Han pekar även på att länder som Nya Zeeland och Finland fattat beslut om att fasa ut tobak med 2025 respektive 2040 som slutår.

Professor Roger Henriksson, ordförande i Svensk onkologisk förening, har agerat för nationell lagstiftning som på sikt förbjuder tobak. Han tycker att lokala initiativ har ett stort värde.

– Lokala aktioner är minst lika viktiga som att agera nationellt eller globalt. Det är lättare att välja effektiva informationskanaler lokalt om det så rör sig om att påverka via föreningsliv eller lokalpolitik, säger Roger Henriksson.

Även docent Göran Boëthius, som leder tankesmedjan Tobaksfakta och är styrelseledamot i Läkare mot tobak, berömmer Härnösandsinitiativet:

– Micael har fattat läkarrollens försummade uppgift – att också vara opinionsbildare. Att vara tidigt ute med sina idéer är ofta otacksamt. Men tiden blir alltmer mogen för ett tobaksförbud – i Härnösand och i Sverige, säger Göran Boëthius.

Under sommarens Almedalsvecka kommer ett 30-tal organisationer som gett sitt stöd till arbetet mot att förbjuda tobak att samlas.