– Vi ser det som en service för patienten att inte behöva gå till flera ställen, säger Ron Liebkind, Minutklinikens vd, och han fortsätter:

– När befolkningen åldras och resurserna tryter så har apoteken ett bra nätverk. Apotekens farmaceuter är en resurs som hälsovården inte ska förglömma.

Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Droghandel håller med. 

Dessutom ser han naturligtvis vinster för företaget.

– Vi har ju sett att kunder kommer och att de handlar mer även på egenvården, men vi har inte gjort någon mer djuplodande analys.

Minutkliniken har fått kritik för att placeringen i ett apotek just riskerar att driva på läkemedelsköp och -användning. 

Andreas Rosenlund kont­rar med att läkemedel är vårdens främsta behandlingsmetod.

– Och ofta också en väldigt bra metod. Samtidigt vet vi att det finns problem i hur patienter använder sina läkemedel. Jag har svårt att se att Minutklinikerna på apotek på något sätt skulle ha någon förstärkande effekt på den utvecklingen. Där det finns en kvalitetsbrist tror jag att apoteken kan bidra positivt. 

Både Ron Liebkind och Andreas Rosenlund återkommer flera gånger till att läkarna har ansvar för att förskrivningen sker på ett korrekt sätt. 

– Det ansvaret har även Minutklinikens läkare, säger Andreas Rosenlund.

Fler artiklar om sjukvård på apotek:
Det är alltid svårt att vara annorlunda – fast vi är också ganska vanliga
Läkare kombinerar operasången med arbete på Minutkliniken
Starka känslor och hård kritik inför starten