Vid den danska familjeläkarföreningens (PLO) extra fullmäktigemöte den 29 juni röstade 25 av de 50 ledamöterna för att tills vidare stanna kvar i det allmänna systemet, trots missnöjet med den nya familjeläkarlag som regeringen lagt fram.
24 ledamöter röstade för att lämna, medan en ledamot avstod från att rösta.
Som en konsekvens av beslutet lämnade PLO:s ordförande, Henrik Dibbern, med omedelbar verkan sin post.
Familjeläkarna anser att den nya lagen, som antogs i folktinget den 27 juni, ger regionerna makt att bestämma över primärvården över läkarnas huvuden (se LT 25-26/2013).

Enligt PLO har en avgörande faktor varit att regionförbundet dragit tillbaka alla sina krav från de förhandlingar som strandade i våras. Nu har man inbjudit till nya förutsättningslösa förhandlingar kring de centrala frågorna, som hur arbetsuppgifter ska fördelas mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvårdssystemet och hur kvaliteten och produktiviteten i primärvården ska utvecklas.
Över 90 procent av Danmarks familjeläkare hade gett fullmakt till PLO att lämna tillbaka deras licenser att verka inom sjukförsäkringssystemet.