Läkarförbundet har länge velat få bort den så kallade LUS-lagen samt förordningen (1998:1518) om vissa anställningar inom hälso- och sjukvården, som tillåter universitetssjukhusen att anställa specialister respektive ST-läkare på tidsbegränsade kontrakt. I praktiken tillämpas inget av regelverken sedan Akademiska sjukhuset i Uppsala 2009 som sista universitetssjukhus införde tillsvidareanställning för alla nya ST-läkare.

Nu föreslår Patientmaktsutredningen i sitt slutbetänkande att dessa undantag från normalt anställningsskydd för läkare formellt avskaffas.

– Det här är gamla reliker som legat kvar. Det är glädjande och har ett stort symbolvärde att de tas bort, säger Heidi Stensmyren, vice ordförande i Läkarförbundet.