JK Anna Skarhed. Foto: Scanpix

Den 12 november 2012 varnade 12 medarbetare vid onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, SUS – merparten i olika chefsställningar – i en debattartikel i Sydsvenskan för konsekvenserna för personal och patienter av de neddragningar som beslutats vid kliniken.

Enligt två anmälningar till JK ska divisionschefen efter publiceringen vid två chefsmöten ha ifrågasatt att medarbetarna vänt sig till media i stället för att yttra sig internt. Vidare ska divisionschefen ha sagt att chefer som inte ställde upp på beslutet skulle kunna förlora sin chefsbefattning. 

JK konstaterade i ett beslut i december att det inte fanns stöd i uppgifterna i anmälan för att anta att det begåtts brott mot Tryckfrihetsförordningens repressalieförbud; några repressalier hade ju inte vidtagits.

Samtidigt får offentliga arbetsgivare inte agera så att de anställda avskräcks från att använda sin yttrandefrihet angående den egna verksamheten, varför JK inledde en tillsyn av sjukhusledningen.

JK konstaterar nu att även om det råder delade meningar om vad som sas vid mötena kan redan det faktum att debattartikeln gav upphov till diskussioner om chefsrollens förutsättningar och att det framfördes kritik mot att medarbetarna vänt sig till media få till följd att anställda i fortsättningen avstår från att använda sig av sin yttrandefrihet. En viktig debatt kan därför komma att strypas, menar JK, som därför anser att divisionschefen agerande var olämpligt.