»Bara jag kan svara i telefon och det är bra sek­retess, då kan jag vara här och öva parallellt. Det är ett smidigt sätt för mig att hålla igång min kompetens som läkare«, säger Linus Börjesson, som jobbar en dag i veckan på Minutkliniken.

Linus Börjesson avslutade läkarutbildningen i Göteborg 2003. Tre år senare debuterande han i Verdis »Rigoletto« på Folkoperan i Stockholm efter studier på Operahögskolan i samma stad. 2010 blev han legitimerad läkare.

Han varvar opera med operation, hade jag velat skriva, men riktigt så ordvitsigt är inte hans arbetsliv. Sedan ett år tillbaka kombinerar han dock sången med bland annat deltidsarbete på Minutkliniken i Stockholm. 

Just nu repeterar han inför rollen som hovmarskalken Ping i »Turandot«.

Till Minutklinikens sju svenska enheter är fem läkare knutna. En del jobbar mer, andra jobbar mindre. Arbetet sker på distans och arbetstiden sammanfaller med apotekens öppettider.

Till att börja med var Linus Börjesson skeptisk till att sköta sina åtaganden som läkare via en läsplatta och en mobiltelefon.

– Som doktor är det ju alltid en trygghet att se patienten framför sig och kunna göra alla undersökningar själv. 

När han sedan fick klart för sig att klinikens sjuksköters­kor tar emot endast de allra enklaste åkommorna så kändes det bättre.

– Det är det man kallar för snorakuten på vårdcentralen. Vi tar inget annat, förutom vaccinationer. Är det något avancerat, då skickar vi patienterna vidare. Och är man beredskapsjour inom till exempel geriatriken handlägger man ofta enklare infektioner via telefon, säger Linus Börjesson, som menar att Minutklinikens mottagning faktiskt är en väldigt säker form av sjukvård.

– Sjuksköterskorna måste fylla i alla rutorna i checklistorna, de måste ta ställning till allt. Jag tror ärligt talat inte att alla vårdcentralsdoktorer gör allt det på de där tio minuterna de har med varje patient.

En farhåga som vädrats inför klinikens verksamhet är detta med antibiotikaförskrivning. Hur skulle det gå när doktorn satt på distans? Skulle nu antibiotika börja förskrivas okontrollerat till påstridiga patienter? 

Linus Börjesson har också mötts av sådana misstankar från kolleger, men han tycker tvärtom att det till och med är lättare att vara restriktiv med all läkemedelsförskrivning eftersom han inte behöver träffa patienten ansikte mot ansikte.

– Ärligt talat, ja. För ibland blir folk arga och kräver att de ska kunna gå tillbaka till sitt arbete. Det är inte alltid man vill ta den konflikten. Vi följer förstås också Stramas riktlinjer och det är ganska lätt med checklistorna, det är bara att bocka av vilka kriterier patienten uppfyller.

Linus Börjesson har ännu inte specialiserat sig, men han störs inte av att inte vara till exempel allmänmedicinare i sitt arbete på Minutkliniken.

– Nej, den här typen av patienter är de första man får handlägga när man kommer ut. 

Han säger att många av patienterna dessutom är sådana som distriktssköterskorna själva handlägger på vårdcentralen.

– Och läkaryrket är inte alltid komplicerat, det finns enkla saker också!

Fler artiklar om sjukvård på apotek:
Det är alltid svårt att vara annorlunda – fast vi är också ganska vanliga
»Apotekens farmaceupter är en resurs som hälsovården inte ska förglömma«
Starka känslor och hård kritik inför starten