Mer än hälften av alla läkarlegitimationer som utfärdas av Socialstyrelsen ges till personer som utbildats utomlands, enligt en artikel i Dagens Nyheter (25/7). Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet, kommenterar detta i samma tidning:
– Utan det här tillskottet skulle vi ha en jättestor läkarbrist i Sverige, så det är bra och nödvändigt. Det man kan undra är varför Sverige inte kan utbilda sina egna läkare.
Pettersson har sett i Socialstyrelsens siffror att andelen utlandsutbildade blir allt större. Enligt hans uppgifter till DN var minst 23 procent av de yrkesverksamma läkarna utbildade i något annat land. Sedan 2003 är mer än hälften av de legitimationer som utfärdas årligen baserade på en utländsk utbildning. En del av dem är invandrade personer, men allt fler svenskfödda åker utomlands för att studera.
Statssekretaren vid utbildningsdepartementet, Peter Honeth, säger till tidningen att Sverige bygger ut utbildningen och att det tar lång tid att slå igenom. Han anser vidare att »vi i rimlig utsträckning måste vara självförsörjande på lång sikt.«
Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet, oroas av att utlandsutbildade riskerar att bli diskriminerade eftersom de inte har en lika naturlig väg in i systemet. De som har en legitimation från t ex utbildningen i Ungern när de kommer till Sverige har därför inte chans att göra sin allmäntjänstgöring här.
– Redan här blir det en diskriminering, för de som gör sin AT gör sig kända på sjukhuset och har därmed ett försprång av den praktiska träningen som de fått genom sin AT. De utifrån får en brantare backe för att komma in på ett svenskt sjukhus, säger Marie Wedin enligt Dagens Nyheter.