Sedan i november rapporterar sjukhusen dagligen in överbeläggningar till en databas hos SKL. I januari bedömdes siffrorna som tillräckligt säkra för att släppas offentligt. Efter att ha legat på samma nivå i början av året sjönk överbeläggningstalen i april-maj.

På ett seminarium i Almedalen som Sjukhusläkarna stod värd för ifrågasattes dock siffrorna från flera håll. Moderatorn Mikael Rolfs från Sjukhusläkarna konstaterade att våren varit ovanligt svår, med vinterkräksjuka som varade ända in i maj.

– Hur påverkas personalens tilltro till mätningarna när de säger att det ser bättre ut samtidigt som uppfattningen på golvet är att det aldrig varit värre? undrade han.

Inte heller Lise-Lotte Hamfelt, nationellt ansvarig för hälso- och sjukvården på Arbetsmiljöverket, kunde riktigt känna igen sig.

– Vi får en helt annan bild när vi talat med personalen. Man hinner inte ta raster och man hinner inte följa rutinerna på kliniken. Det är en otrolig press på personalen. Sjuksköterskor är rädda att göra fel på grund av stress som kan leda till indragna legitimationer

Lars Nevander i Sjukhusläkarnas styrelse var orolig för att siffrorna kommer att användas för att hävda situationen är bra.

– Men på Skånes universitetssjukhus är det minst lika illa som för ett år sedan när vi hade åtta dödsfall som inträffade på grund av överbeläggningar.

 

Margareta Berglund Rödén, ansvarig på SKL för projektet, framhöll att det var för tidigt att säga att trenden verkligen vänt, eftersom man fortfarande inte vet om rapporteringen sker på ett konsekvent sätt. Däremot, menade hon, har databasen gjort att diskussionen lyfts upp på agendan.

– Det är inte bara en fråga för verksamheterna, även de högsta ledningarna diskuterar hur balansen av vårdplatser mellan olika verksamheter bör se ut.

En fråga som väcktes var om huvudmännen kan få överbeläggningar att »försvinna« genom att exempelvis definiera ett helt medicinblock som en enhet. Margareta Berglund Rödén påpekade att systemet även mäter utlokaliserade patienter.

­– Om patienten ligger på ett ställe där man normalt inte tar hand om sådana patienter då räknas det som en utlokalisering. Vårdgivarna har ett stort ansvar att inte missbruka sättet att mäta.

Mats Eriksson (M), regionråd i Halland och ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, betonade vikten av att sifforna inte manipuleras.

– För oss politiker vore det förödande om vi inte kan lita på siffrorna, då bygger vi in fel i våra beslut