Varför bör landstingen avskaffas?

– Sverige håller på att hamna på efterkälken när det gäller den högspecialiserade, lågfrekventa vården. Det är ett jätteproblem. Jag kan ta mitt eget område, magsäcks- och matstrupscancerkirurgi. I Göteborg gör man ett 20-tal operationer för magstrupscancer per år. I Helsingborg gör man fem, sex. Det är för lite för att ge en patientsäker vård. I Århus där jag arbetar gör vi 100 per år, men i Danmark görs operationerna på fyra sjukhus och inte på 20 som i Sverige.

– Sedan är det en skandal att vi inte kommit längre på IT-området i Sverige. Att en läkare från Skåne som åker över Hallandsåsen för att arbeta där ett tag måste lära sig ett helt nytt journalsystem, som inte kan kommunicera med det i Skåne, är helt barockt.

Är det din personliga uppfattning eller Sjukhusläkarnas?

– Det är min personliga uppfattning att Sverige är för litet för att ha 21 olika organisationer och att vi på sikt måste gå den vägen. Det finns inget fullmäktigebeslut i Sjukhusläkarna om att verka för att avskaffa landstingen, däremot finns en levande diskussion om att en solidarisk sjukvård norr om Dalälven kräver att sjukvården förstatligas, eftersom man inte kommer att kunna bära sina kostnader själva.

Borde Läkarförbundet bli mer aktivt i den här frågan?

– Ja, absolut. Särskilt nu när det är ett år kvar till valet. I dag är det inget riksdagsparti som vill ta ställning, och då har vi som organisation ett ansvar att försöka påverka den politiska processen. Annars gör vi patienterna en otjänst.