Enligt läkarföreningen rör det sig om närmare 5 300 timmars övertid – utöver de 200 timmar per läkare och år som lagstiftningen medger – vid landskapets båda sjukhus mellan åren 2010 och 2012.

– Jag skulle tro att Ångermanland därmed ligger i topp i landet när det gäller överdrag av arbetstidslagen. Det är illa för både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Dessutom försvårar det rekryteringen av yngre läkare, vilka ställer högre krav på en rimlig arbetssituation, säger Bo-Göran Widman, ordförande för Ångermanlands läkarförening.

Han uppger att överdrag har pågått sedan år 2000 och att läkarföreningen under de första åren kom överens om avstegsavtal med Landstinget Västernorrland.

– Sedan tre år tillbaka har vi försökt få arbetsgivaren att bemanna jourlinjerna i Örnsköldsvik och Sollefteå med fler läkare. Men eftersom alla våra förslag till lösningar avvisats så tvingas vi nu vända oss till Arbetsmiljöverket, säger Bo-Göran Widman.

– Förhoppningsvis kan vi förändra situationen med juridiskt stöd. Samtidigt är jag kluven till en lösning med vite eftersom det är pengar som skulle kunna gå till att inrätta fler tjänster.