Fram till i april i år hade Helsingborgs lasarett betalat ut över 1,8 miljoner kronor i viten för att man i samband med överbeläggningar placerat patientsängar i korridorer eller på andra ställen där personalen inte kan utföra sitt arbete utan risk för skador. Det gjorde sjukhuset till ett av de mest vitesdrabbade sjukhusen i landet, enligt en sammanställning Läkartidningen gjorde tillsammans med Kommunalarbetaren (se LT 17–18/2013).

Trots vitesstraffen har problemen fortsatt. I juli dömdes landstinget att betala ut två miljoner för brott mot förbudet vid två tillfällen under 2012 och 2013. Och i början av augusti vände sig Arbetsmiljöverket till förvaltningsrätten med krav om att ytterligare en miljon skulle dömas ut för en överträdelse som inträffade i juni i år.

De senaste domarna innebär att Helsingborgs lasarett nu är det sjukhus i landet som tvingats betala mest i vite för arbetsmiljöbrister.

– Det är beklagligt, det är ingen tävling vi vill vinna, säger P-O Sjöblom, förvaltningschef för Skånevård Sundet, där Helsingborgs lasarett ingår.

Hur kan ni försvara att så mycket pengar går till viten som skulle kunna gå till vård?

– Det går inte att rättfärdiga. Sedan är det svårt att helt gardera sig mot toppar i patientflödet där det minst dåliga alternativet är att ställa några sängar i korridoren. Det var det som inträffade i juni. Arbetsmiljöverket gjorde en flygande inspektion i juli, och då var man väldigt nöjda.

Föreläggande sedan 2009

Helsingborgs lasarett har sedan 2009 ett föreläggande från Arbetsmiljöverket över sig om att inte placera patientsängar så att det inte finns minst 80 centimeters fritt utrymme på alla sidor. Förbudet var till att börja med kopplat till ett vite på 100 000 kronor, ett belopp som 2011 höjdes till en miljon eftersom det lägre vitet inte fått någon effekt.

Varför fortsätter problemen trots att ni får betala viten med jämna mellanrum?

– Sjukhusledningen har jobbat rätt mycket med handlingsplaner och vad jag förstår har problemen minskat successivt över tid. På längre sikt projekteras det för en ny sjukhusbyggnad i Helsingborg som skulle ge fler vårdplatser. Men där finns inget slutligt beslut.

P-O Sjöblom tror också att regionens nya geografiskt baserade organisation där sjukhusen och primärvården ingår i samma förvaltning kommer ge möjlighet att hantera flöden och utnyttja den totala vårdkapaciteten på ett bättre sätt.

Tanken är att sjukhusens ansvar inte ska sluta vid sjukhusgrindarna.

– Vi har exempelvis ett projekt där sjuksköterskor på sjukhuset ringer upp patienter och frågar hur det gått. Genom att säkra övergången till kommunen hoppas vi kunna minska återinläggningarna.

Även ett annat av de mest vitesdrabbade sjukhusen, Sundsvalls sjukhus, riskerar nya miljonböter. I december 2012 krävde Arbetsmiljöverket att sjukhuset skulle betala 2 miljoner för brott mot ett vite som gäller fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem i samband med överbeläggningar. Det målet väntar fortfarande på att avgöras i förvaltningsrätten.