För att vända den fallande trenden för kliniska prövningar i Sverige vill regeringen öka samordningen mellan olika kliniker och huvudmän och få till en bättre samverkan mellan sjukvården och läkemedelsindustrin. Man satsar därför på att bygga upp ett system för nationell samordning av kliniska studier.

En utredare ska senast den 31 december 2013 föreslå hur ett sådant system kan se ut. Satsningen omfattar 30 miljoner i år, 40 miljoner 2014 och 2015 och därefter 50 miljoner årligen.