Lena Karlsson

Foto: Stig Hammarstedt

Region Gotland har betalat knappt 600 000 kronor till Gotlands läkarförening 2010–2012. Den största delen, knappt en halv miljon kronor, betalades ut under 2011. Under 2012 betalades inget skadestånd alls.

– Vi gick in i en ny organisation 2011, och under 2010 var det flera läkare som inte köpte det konceptet utan lämnade. Om man tappar ett antal specialister är det klart att det får konsekvenser. Under 2011 lyckades vi få tillbaka en del läkare och besätta en del vakanser och det har påverkat utfallet för 2012, säger Lena Karlsson.

Hon avfärdar kritiken att det inte skulle finnas något intresse från arbetsgivaren att få ned övertidsuttaget, eftersom det är billigare med skadestånd än med hyrläkare.

– Sedan vi fått en ny ledning jobbar vi aktivt med att bevaka varje månad hur vi ligger på de olika saldona och att ha en bra planering så att det finns läkare på plats när behoven finns. Syftet är att vi inte ska hamna i det här läget, och det handlar inte om pengar utan om arbetsmiljön, att de här läkarna ska må bra och hålla över tid.

Däremot har man hittills avfärdat lokalföreningens önskan om att reglera övertiden i ett kollektivavtal.

– Vi först vill känna att vi har mer koll på läget så att vi vet vad som i så fall ska regleras, säger Lena Karlsson.

Hur har ni resonerat kring arbetarskyddet när ni låtit läkare arbeta så mycket?

– Gotland är så pass litet och på vissa områden kanske det bara finns två specialister. Händer det något finns det inte en tredje att ta till, utan vi måste hantera det ändå. 

 

Läs även artiklarna:
Brott mot arbetstidslagen ger lokalföreningarna miljoninkomster

Norrbottens läns landsting: »800 timmars övertid är för mycket«