Ola Eiken

Varför öppnar SAPC just nu?

– Vi har länge studerat till exempel gravitation och höga g-belastningar, men mer för högprestandaflygningar och stridspiloter. Vi har också tidigare arbetat med tryckkammare och hypoxi för bergsbestigare och så vidare. Men frågeställningarna har glidit mer och mer in på sådant som är specifikt för rymden. Det andra är att vi får ett stöd från Europeiska rymdstyrelsen för att arrangera experiment för forskning på den internationella rymdstationen ISS. Det är inte så lätt för de oberoende forskargrupperna att komma in där men nu ska vi försöka öppna dörrar för dem.

SAPC ska bedriva forskning som är kopplad till medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart. Vad betyder det?

Astronauterna har de facto medicinska problem och det finns potentiella problem i framtiden. Det är en stor uppgift att lösa problem och förutse problem.

Vilka medicinska problem som uppstår i tyngdlöshet är viktigast att lösa?

Ett stort problem är urkalkningen av skelettet. Vi behöver belastningen hela tiden för att hålla skelettet intakt. När man inte får den stimulansen blir det en urkalkning och en benskörhet.

Vad är det som är så spännande med rymden för dig som läkare?

Som fysiolog så älskar man att överdriva. Man har ett organ eller hela människan som man sedan stimulerar för att studera olika funktioner. Då vill man ha så mycket eller så lite stimuli som möjligt. »Space« och höga g, höga höjder och stora djup erbjuder tillfällen att studera fysiologiska funktioner som verkligen blir tydliga. Det är det som är den stora drivkraften för oss som medicinska forskare i det här.

Ola Eiken har själv prövat sina gränser genom att utsätta sig för 9 g i forskningscentrets centrifug.

– Mycket påfrestande, säger Ola Eiken, påtagligt nöjd.