Mats Lundberg

Foto: Kjell Öberg/Norrbottens läns landsting

– Vi har ett antal vakanser främst inom primärvården och inom vissa specialiteter där det är hård konkurrens och svårt att rekrytera. Vi har ett grundavtal med läkarföreningen som tillåter 300 timmars övertid per år, men det fungerar inte fullt ut eftersom vi har ett antal individer som får fler timmar, säger Mats Lundberg.

Hur försäkrar ni er om att de här personerna verkligen vill jobba, att de inte egentligen skulle vilja vara lediga, men känner att verksamheten blir lidande?

– Det handlar om att ha en bra dialog chef/medarbetare. Vi har medarbetare som vill jobba väldigt mycket, och i vissa fall har vi bromsat dem.

Det finns en läkare hos er som har jobbat 700–800 timmar övertid per år. Är det lämpligt att jobba så mycket?

– Generellt kan jag tycka att det är för mycket, även om det är individuellt vad man klarar. Jag tycker att det är viktigt att respektera de 300 timmarna i avtalet.

Vilket är ert intresse rent ekonomiskt att få ned övertiden om alternativet är att ta in en hyrläkare?

– Ser man det rent i siffror är hyrläkartimmar dyrare. Men om man jämför måste man titta på alla parametrar, även arbetsmiljön och patientsäkerheten, och det ger oss starka incitament att minska de här timmarna.

Landstinget står nu inför en stor omorganisation med en uppdelning i läns- och närsjukvård, och en effekt av det hoppas Mats Lundberg ska bli ett minskat övertidsuttag.

– Genom att samla specialister kan man dra nytta av läkarkompetenser på ett bättre sätt.

 

Läs även artiklarna:
Brott mot arbetstidslagen ger lokalföreningarna miljoninkomster

Region Gotland: »2011 hoppas vi var ett undantag«