Kjell Asplund, före detta generaldirektör för Socialstyrelsen, och förra universitetskanslern Sigbrit Franke har haft uppdraget att för statens räkning förhandla fram ett nytt ALF-avtal med landstingen. Ett nytt avtal ska gälla från 2015. Men trots att förhandlingarna inte är i hamn har Utbildningsdepartementet avslutat de två förhandlarnas uppdrag. Det skriver Kjell Asplund i en debattartikel i Dagens Medicin och riktar samtidigt skarp kritik mot Utbildningsdepartementet, vars »lydnadskultur« enligt Asplund utgjort ett grundläggande problem. »Det har varit påfrestande att företräda en part med denna form av styrning. Inte har det blivit bättre av att instruktionerna till förhandlarna varit ständigt svajande, ofta motsägelsefulla«, skriver Kjell Asplund.

Förhandlingarna om ett nytt ALF-avtal har pågått i flera år. Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, beklagar att förhandlingarna nu har havererat. 

– Ett väl fungerande ALF-avtal är avgörande för den kliniska forskningen i Sverige, och det är djupt olyckligt att förhandlingarna verkar gått fullständigt i stå, säger Eva Engström i ett pressmeddelande.