När Rebecca Friedman sökte AT var hon på flera intervjuer i Skåne. Hon hade precis blivit förälder och fick många frågor om det. Skulle hon verkligen kunna gå kvällsjourer och nattjourer?

– Det kretsade kring hur mitt privatliv fungerade och hur jag skulle kunna kombinera min yrkesroll med att jag var förälder.

Rebecca Friedman säger att hon inte hört någon manlig AT-läkare beskriva att han fått den typen av frågor eller har blivit ifrågasatt på det sättet.

– Och jag skulle ju inte börja AT på en gång. Jag var på intervjuerna i mars för anställningar skulle börja antingen i september eller december.

Vid den sista intervjun den sökomgången, i Landskrona, hade hon redan fått negativt besked från den första, som var på Skånes universitetssjukhus (SUS).

I Landskrona tyckte de att det var konstigt att Rebecca inte hade fått platsen på SUS eftersom det nu hade gått över ett år efter hennes examen. När Rebecca sedan berättade att hon nyss hade blivit förälder sågs det som en självklar förklaring av den som intervjuade henne i Landskrona.

– Jag hajade till och tänkte att hon sa det som jag hade tänkt, att det var därför jag inte fick det.

Rebecca Friedman fick inte tjänsten i Landskrona heller.

I efterhand skrev hon till den som är ansvarig för AT-rekryteringen på SUS och undrade om det hade med hennes föräldraskap att göra, att hon inte fått någon anställning.

– Då blev jag uppringd av en av dem som intervjuat mig som skulle försäkra mig om att det inte var därför, utan att det handlade om att konkurrensen var så stor.

Rebecca Friedman säger att hon ju inte kan veta om det verkligen var det nya föräldraskapet som gjorde att hon inte fick de AT-platser hon sökte.

– Men om de tänkte så i Landskrona varför skulle de inte göra det på SUS? Men jag vet ju att jag fick den här typen av frågor.

Rebecca Friedman tyckte det kändes obehagligt att bli ifrågasatt så av dem som intervjuade henne.

– De tyckte att jag lika gärna kunde vänta. Men jag hade hellre vetat att jag skulle börja AT, att ha det klart. Och ska jag bli bedömd utifrån att jag är förälder? De får väl bedöma min kompentens och om de tycker att jag är anställningsbar!

Efter att ha sökt ytterligare en gång fick Rebecca Friedman AT vid SUS i Lund, där hon började i mars i år.

Läs även:
Kalmar är årets bubblare
AT-läkarna alltmer nöjda med sin tjänstgöring
Var fjärde kvinna känner sig diskriminerad under AT