– Man ser inte med naturlighet att kollegor ska vara med och yttra sig i sammanhanget. Det är samma erfarenhet vi haft tidigare, vi blir sent inbjudna och när vi blir det är det med armbågen.

Torbjörn Karlsson bemöter också påståendet att det skulle vara en »vandringslegend« att patienter fått söka psykiat­risk hjälp efter att ha tagit del av svåra besked via sin journal. Det rör sig enligt honom om i vart fall tre patienter som inte fått läggas in men väl uppsöka psykakut. Uppgifterna har han fått från kollegor.

– Vi menar att de är bestyrkta på det sätt de kan vara. Vi varken kan eller vill ju gå in i journalerna. Projektet kan rimligen inte ha större säkerhet i sina uppgifter än vad vi har.

Att den bristande förankring som man medgett från projektledningens sida skulle bero på att läkarföreningen inte har varit intresserad av att medverka är också något som Torbjörn Karlsson avfärdar. I själva verket togs den första kontakten när beslutet redan var fattat, vilket ledde till en anmälan om brott mot MBL och att UAL och övriga fackföreningar tilldömdes skadestånd.

– Intresset var väldigt lågt för att involvera oss i början av projektet, säger Torbjörn Karlsson.

Läs även:
Läkare dömer ut direktåtkomst till patientjournaler
Läkarfackets ande svävade över konferensen