Kvinnan, en diabetespatient, avled på en av sjukhusets avdelningar 2007 eftersom man inte hade koll på hennes blodsocker och missade att ge henne insulin.

Två sjuksköterskor som ansvarade för kvinnans vård har redan dömts, men nu ställs i en mycket ovanlig åtgärd hela sjukhuset till svars med hänvisning till den paragraf i den brittiska arbetarskyddslagen som säger att icke-anställda som vistas på en arbetsplats inte får utsätts för risker.

Sjukhuset drivs i form av en så kallad Foundation Trust, en självstyrande enhet under NHS där personal, patienter och lokalbefolkning kan vara medlemmar. Det är mot enheten, Mid Staffordshire NHS Foundation Trust, som stämningen riktas, inte mot några enskilda personer.

Det var mycket tack vare den 66-åriga kvinnans dotters envetna kamp för att få reda på vad som hänt hennes mor som den så kallade Mid Staffs-skandalen rullades upp och den omfattande vanvården på sjukhuset avslöjades. Förhållandena som rådde på flera av sjukhusets avdelningar beskrivs som »förfärliga«, och det finns uppskattningar om att 400-1 200 fler dödsfall än förväntat inträffade på sjukhuset mellan 2005 och 2009.

Roten till missförhållandena anses enligt senare utredningar ha varit en lokal kultur där fokus låg på kostnadsminskning och uppfyllande av tillgänglighets- och andra mål, medan signaler om bristande kvalitet inte hörsammades.

Samtidigt slogs det fast i den slutrapport som blev klar tidigare i år att det länge funnits varningssignaler om att allt inte stod rätt till på sjukhuset och att skandalen inte hade kunnat inträffa om inte en lång rad kontrollfunktioner i det övriga hälsosjukvårdssystemet hade fallerat.