Professor Toshikazu Yoshikawa (i mitten), högste chef för det medicinska universitetet i Kyoto, ber tillsammans med några medarbetare på japanskt manér om ursäkt för universitetets inblandning i en av de manipulerade studierna.

Foto: Kyodo/AP/TT

Utredningar vid Jikei-universitetet i Tokyo och det medicinska universitetet i Kyoto har kommit fram till att data i två studier av Novartis angiotensin II-blockerare valsartan (Diovan) har manipulerats. Studierna, som bär de japanska universitetens namn, publicerades 2007 i Lancet och 2009 i European Heart Journal och har stora likheter med varandra i upplägg och resultat. I båda studierna har cirka 3 000 japaner med redan behandlat högt blodtryck fått en tilläggsbehandling med antingen valsartan eller en annan blodtryckssänkande behandling som inte blockerar angiotensin II. I båda studierna visas en 40–45-procentig sänkning av risken för dödliga och icke-dödliga hjärt–kärlhändelser i valsartangruppen efter cirka tre års behandling, trots att blodtrycket inte skiljde sig alls mellan grupperna. 

I Kyoto Heart Study har utredningen granskat journalerna för 223 slumpvis utvalda patienter och bland dessa hittat 34 fall av manipulerade kliniska data som överdriver hjärt–kärlhändelserna i jämförelsegruppen och eliminerar dem i valsartangruppen. Med korrekta data saknas det stöd för studiens resultat om valsartans skydd mot hjärt–kärlhändelser, enligt universitets utredning.

Tidskriften European Heart Journal har dragit tillbaka studien, och huvudförfattaren Hiroaki Matsubara har sparkats från sin tjänst vid universitetet i Kyoto. Tidigare i år har ytterligare fyra vetenskapliga artiklar skrivna av Hiroaki Matsubara dragits in på grund av oredlighet i forskningen.

I Jikei Heart Study har en utredning kommit fram till att blodtrycksdata medvetet har ändrats jämfört med de kliniska fynden, sannolikt i samband med den statistiska analysen. Universitetet menar därför att studien »i grunden är felaktig och saknar trovärdighet«. Lancet drog därför tillbaka även denna studie i början av september.

I båda studierna medverkade en japansk forskare vid namn Nobou Shirahashi med ansvar för de statistiska analyserna. I studierna anges han vara verksam vid avdelningen för klinisk epidemiologi vid universitet i Osaka, men någon sådan avdelning har aldrig funnits vid universitetet, och i själva verket var han anställd av Novartis Japan under den här tiden.

Misstankarna har naturligt riktats mot honom som den som har manipulerat data i samband med analysen, men han har vägrat att ställa upp på förhör och har nyligen slutat vid Novartis.

Den japanska socialministern Norishia Tamura har samlat en grupp experter för att utreda vad Japan kan lära sig av skandalen och vad som kan göras för att undvika liknande händelser i framtiden.

I skuldfrågan säger en talesperson för det japanska socialdepartementet: »Att forskningsfusk har begåtts är otve­tydigt, men vem som är den skyldige är fortfarande oklart.« 

Stor betydelse i Japan – ingen här

De båda manipulerade japanska studierna har sannolikt haft stor betydelse för förskrivningen av valsartan (Diovan) i Japan. Där är Diovan en storsäljare som för några år sedan var landets mest sålda läkemedel och förra året sålde för över en miljard dollar, en dryg femtedel av hela världsförsäljningen av produkten. Forskningsskandalen har dock redan fått konsekvenser för användningen i Japan eftersom flera stora sjukvårdskoncerner med hundratals sjukhus och vårdcentraler har meddelat att de slutat använda Diovan av moraliska skäl.

I västvärlden och Sverige har studierna dock inte haft någon betydelse alls, dels eftersom de är gjorda på en japansk population och dels eftersom den fem gånger större Value-studien publicerades redan 2004 och visade att valsartan inte hade någon ökad skyddseffekt mot hjärt–kärlhändelser i en västerländsk population. Valsartan har därför förblivit en relativt lite använd angiotensin II-blockerare i Sverige jämfört med losartan (Cozaar) och kandesartan (Atacand), som båda var tre till fyra gånger större vid den här tiden. 

Läs även:

Björn Dahlöf: »Jag har inte kunnat kontrollera originaldata«

Misstankarna utreds inte vid Göteborgs universitet