Johan Calltorp avled den 6 september under en tjänsteresa till Salt Lake City, USA.

– Det är med stor sorg och saknad som vi tar emot beskedet att Johan föll ihop under ett möte på tjänsteresan till USA och att hans liv inte gick att rädda. Johan har under hela sitt yrkesverksamma liv både forskat och arbetat med frågor kring organisation, styrning och utveckling av hälso- och sjukvården. Hans kompetens inom dessa områden var helt unik både i Sverige och internationellt. Dessutom var Johan en varm människa med ett stort hjärta och ett stort engagemang för samhällsfrågor. Våra tankar går till familjen, säger Thorbjörn Larsson, vd för Vårdalstiftelsen och ordförande för Forum för Health Policy, i ett nyhetsbrev från Vårdalstiftelsen.

Johan Calltorp blev 65 år.

Under många år, fram till 2000 då han blev hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, var Johan Calltorp en av Läkartidningens medicinska redaktörer. Hans bevakningsområden var social- och samhällsmedicin samt medicinsk utbildning och hans personliga specialintressen var prioritering, hälsoekonomi samt lednings- och kvalitetsfrågor.