Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Tio-i-topp-listan över de mest uppskattade AT-sjukhusen domineras av länsdelssjukhus, vilket bekräftar tendensen från tidigare år att små sjukhus har nöjdare AT-läkare.

Sahlgrenska universitetssjukhuset (i år sexa på listan) har dock visat i flera år att det inte finns någon naturnödvändighet i detta. Detsamma kan sägas om Akademiska sjukhuset i Uppsala, som tack vare målmedvetet arbete i fjol höjde sig från plats 58 till 29, och i år fortsatt att stärka sin position så att man nu ligger på plats 20.

Årets främsta bubblare är två länssjukhus, Länssjukhuset i Kalmar och Centrallasarettet i Västerås, som höjt sig 31 respektive 21 placeringar.

Att Kalmar lyckats höja sig så mycket tror Tomas Lavergren, länsövergripande studierektor för AT, beror på att frågan fått en högre prioritet i landstings- och sjukhusledningarna.

– Vi har haft en problemklinik, kirurgin, som haft betyg ner mot 3,0 och dragit ner det totala betyget. Där har vi jobbat aktivt på olika sätt, bland annat stärkt handledningen. Vi har också en ny verksamhetschef som förstått att AT är oerhört viktigt, säger Tomas Lavergren, som också tror att särskilda AT-tjänster inom bristspecialiteterna allmänmedicin och psykiatri, med fler månader och utökade utbildningsinsatser, kan ha ökat intresset för AT i länet.

Läs även:
AT-läkarna alltmer nöjda med sin tjänstgöring
Var fjärde kvinna känner sig diskriminerad under AT
Bortvald på grund av föräldraskap?