Det är allmänläkaren Ture Ålander, pionjär när det gäller att ge sina patienter tillgång till journalen över nätet (LT nr 6/2012), som gjort enkätstudien, som är en del i ett stort forskningsprojekt som studerar införandet av direktåtkomst i Uppsala. Enkäten skickades ut i juni i år, då direktåtkomst till journalen varit möjlig för alla vuxna länsbor i ett halvår. Ca 1 600 läkare fick enkäten och 399 besvarade den.

Resultatet av undersökningen har inte analyserats i detalj än, men klart är att en betydande majoritet av läkarna inte alls instämmer i påståendet att att direktåtkomst bidrar till bättre kvalitet och jämlikhet i vården. En övervägande del anser att det över huvud taget inte tillför något större värde för patienterna. Samtidigt leder det enligt många av läkarna till ökad arbetsbelastning, viss dubbel journalföring samt att patienter riskerar att ta skada.

Bara sju läkare höll med om att direktåtkomst var en bra reform.

Ture Ålander säger till Läkartidningen att han är förvånad över resultatet, och tror att en förklaring kan vara hur systemet infördes.

– Man skulle ha förankrat det bättre och gett läkarna möjlighet att påverka innehållet i tjänsterna, och kanske gjort ett större pilotprojekt än bara på en husläkarmottagning. Jag tror också att läkarna är oroade över den tekniska utvecklingen, man har negativa erfarenheter av journalsystem, det tror jag också är en viktig punkt.

Tror du att det är en initial skepsis som går över?

– Ja, jag tror att man är lite rädd för det nya, och därför skulle jag vilja göra om den här studien om två år. Jag tror dessutom att de fått rätt mycket negativ information från sin fackförening och enskilda tyckare på det här området som kanske har influerat, tyvärr.

Menar du att det inte finns någon grund förfarhågorna som läkar­föreningen fört fram?

– Jo, det finns legitima farhågor, därför måste man vara medveten om hur tekniken fungerar och hur den används av patienterna, och jag tror inte att läkarna är informerade om det som de borde, säger Ture Ålander, som påpekar att man redan tidigare kunde begära ut journalen.

– Förr kunde man få journalen på papper, nu kan man få den på nätet, men det är ingen principiell skillnad.

Läs även:
Läkarfackets ande svävade över konferensen
»Det fanns inget intresse att involvera facket«