Många flyktingar som kommer till Sverige har varit utsatta för tortyr. Ska de kunna få bra hjälp och rehabilitering är det viktigt att skadorna identifieras tidigt. Men i Sverige finns det alltför få läkare som har professionell kunskap om hur tortyr kan spåras, mätas och dokumenteras.

Det anser Röda Korset, som nu startar en utbildning för att lära upp fler läkare i tortyrskadedokumentation. Under tre dagar i november och december ska de gå igenom både de juridiska, psykologiska och somatiska delarna av utredningen. Lärare är bland andra kirurgen Hans Samnegård, som genomfört över 80 tortyrskadeutredningar inom ramen för Röda Korsets behandlingscentra för krigsskadade och torterade.

– I första hand söker vi läkare som har erfarenhet av målgruppen, gärna sådana som redan har skrivit liknande intyg, säger Maite Zamacona vid Röda Korset i Malmö, projektledare för utbildningen.

Behovet är stort, fortsätter hon:

– En stor del av flyktingarna har blivit torterade. I Syrien pågår nu en omfattande tortyr, utförd både av regeringen och av olika rebellgrupper.

– Samtidigt är det sedan ett år tillbaka möjligt att begära en särskild tortyrskadeutredning i asylhandläggningen. Det kommer också att öka behovet av kompetenta utredare.