– Nu har det äntligen kommit en risk- och konsekvensanalys, och utifrån den hade politikerna knappast något val. Analysen pekar tydligt på att hyrläkarstoppet slagit mot patientsäkerheten och försämrat arbetsmiljön ute på hälsocentralerna, säger Sara Sehlstedt, ordförande i Jämtlands läns läkarförening.

Hon välkomnar det nya beslutet, men anser samtidigt att skadeverkningarna blir svåra att reparera.

– En stor del av primärvården har raserats sedan familjeläkare sökt sig till andra arbetsplatser. Jag skulle inte bli förvånad om hyrläkarkostnaderna i slutändan blir högre än före det snabbstopp som trädde i kraft den 1 juni.

– Politikerna pekar nu på en tvåårsstrategi för att i långsammare takt göra sig av med hyrläkare. Men det är precis det arbete som primärvårdsledningen bedrev före sommarstoppet. Nu är man inte ens tillbaka på ruta ett utan måste inleda arbetet från ett betydligt sämre utgångsläge, säger Sara Sehlstedt.

Landstingets egen granskning visar nu på negativa konsekvenser för både patientsäkerhet och arbetsmiljö. Dessutom har specialistvårdens arbetsbelastning ökat som en effekt av hyrläkarstoppet.

Tidigare i höst har landstinget gett dispens för hyrläkare på de två hälsocentralerna i Östersund med flest läkarvakanser. Det nya beslutet – som fattats i samråd mellan landstingsdirektör och landstingsråd – ger landstinget större möjligheter att anlita hyrläkare.

I ett pressmeddelande hoppas tf landstingsdirektör Nina Fållbäck-Svensson att bemanningen av familjeläkare i Östersund kan förstärkas till 50–70 procent av normal bemanning under resten av året. Enligt Distriktsläkarföreningen motsvarar andelen fasta doktorer – efter att nio familjeläkare slutat under sommaren och hösten – endast 45 procent av läkarbemanningen.

– Det här blir ingen återgång till det gamla systemet där varje enhet kunde besluta om att anlita stafettläkare. Varje beslut ska godkännas av landstingsdirektören, säger oppositionsrådet Christer Siwertsson (M).

Han tycker att det var ett naturligt beslut att luckra upp hyrläkarstoppet sedan landstingets granskning pekade på tydliga, negativa konsekvenser.

Turerna kring hyrläkarstoppet i Östersund är samtidigt i många stycken en dragkamp mellan politiker och chefstjänstemän, där politikerna är eniga om en hårdare linje.

– Jag är besviken över att beslutet som togs i våras inte verkställts fullt ut. Det gäller bland annat att tänka i nya banor för rekryteringen av familjeläkare. En del platsannonser liknar i mina ögon mer dödsannonser, och då kan man fråga sig hur vi ska kunna locka unga doktorer, säger Christer Siwertsson.

Läs även:
»Patientsäkerheten i fritt fall«