– Vi bör sträva mot en nationell styrning av sjukvården. Idén är just att vi måste få en mycket mer jämlik vård, i hela landet, säger Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande.

Det var i sitt tal på Kristdemokraternas riksting i Karlstad som socialminister Göran Hägglund sa att han anser att det behövs en bättre samordning av sjukvården. Samtidigt som han sa att sjukvården i dag är bättre än någonsin så anser han att det är för stora skillnader mellan landsdelarna, och att det inte är lätt för landstingen – speciellt svårt är det för de små landstingen.

»Hur ska vården organiseras så att den blir jämlik?« resonerade Göran Hägglund.
»Jag är inte ens främmande för att pröva frågan om ett förstatligande av sjukvården«, avslöjade han.

Hans utspel mötte många reaktioner, även från de egna leden där många blev förvånade. Kristdemokratiska regionrådet i Västra Götaland, Monica Selin, säger i Svenska Dagbladet att hon anser det vara en dålig idé och att det inte skulle lösa några problem.

Men Marie Wedin är positiv.
– Det är viktigt att det här diskuteras. Vi tog med det i vårt sjukvårdspolitiska program för flera år sedan.

Socialministern uppgav efteråt att han inte hade tagit upp frågan med de andra partierna i regeringen före uttalandet.

Läs Göran Hägglunds tal