Hans Carlsten

Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet, där Björn Dahlöf är docent, kommer inte att utreda hans roll i frågan om de manipulerade valsartan-studierna i Japan. Universitetets rektor, Pam Fredman, har beslutat att lämna ärendet utan åtgärd. 

Anledningarna är dels att forskningen är gjord i Japan och den misstänkta oredligheten utreds där, och dels att Björn Dahlöf är en så kallad oavlönad docent och alltså inte har någon anställning vid Göteborgs universitet. Det innebär att universitetet inte har några sanktionsmöjligheter att sätta in om det skulle vara så att en utredning skulle visa att Björn Dahlöf har begått något fel.

– Oredlighet i forskning är inget brott i brottsbalken. Vad rektor kan göra vid en bevisad oredlighet är att den som är anställd kan bli uppsagd, säger Hans Carlsten, professor i reumatologi och prefekt vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademien.

Men är man inte anställd går det ju inte att bli uppsagd.

Hans Carlsten är den högste chefen vid institutionen för medicin i den linjeorganisation som ligger under rektor och dekanus vid Göteborgs universitet. Det är hans ansvar att rapportera misstänkta fall av oredlighet upp till rektor.

– Det är ju en av de mest angelägna uppgifter som ett universitet har –  att kontrol­lera och stävja oredlighet i forskning, säger han.

Han menar att kraven på författare och medförfattare till vetenskapliga studier är tydliga.

– Är du medförfattare innebär det att du ska ha koll. Det här lär vi ut på doktorandnivå att man ska ha tillgång till originaldata, labb-böcker, så att man kan hitta tillbaks, säger han.

När forskningen i stället handlar om internationella multicenterstudier blir det naturligtvis mycket krångligare, men principen är fortfarande densamma, menar han. Och när forskningsfusk upptäcks får alla medförfattare en släng av sleven oavsett om de har med fusket att göra eller inte.

– Det faller ju alltid en skugga över medförfattare i sådana här fall eftersom man frågar sig hur de kunde undgå att upptäcka detta. Alla har ju läst manuskriptet, säger han.

 

Fakta docent

Docent är en akademisk titel som betecknar en viss kompetensgrad och är inte en tjänstetitel. För att vara behörig för en docentur vid Sahlgrenska akademien ska man uppfylla fastställda krav på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och självständighet, uppfylla fastställda krav på ämneskompetens samt ha en tydlig anknytning till och vara till direkt nytta för Sahlgrenska akademien.

Källa: Regler för docentur vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Läs även:

Artiklar dras tillbaka. Forskningsfusk i blodtrycksstudier

Björn Dahlöf: »Jag har inte kunnat kontrollera originaldata«