Representanter från de fem nordiska läkarförbunden har gått samman och kräver att personer utan uppehållstillstånd ska få den vård de har rätt till. Det får de s k papperslösa nämligen inte i dag, anser de etiska råden. 
De olika läkarförbundens etiska råd uppmanar därför sina respektive länders regeringar att utforma regler så att de papperslösa ska kunna ges den hälso- och sjukvård de har rätt till enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Råden hänvisar även till WMA:s medicinsk-etiska riktlinjer.
I Sverige får sedan den 1 juli i år papperslösa barn rätt till samma vård som andra barn i landet. Vuxna papperslösa fick då också samma rätt till subventionerad vård som asylsökande, men den begränsas till »vård som inte kan anstå«.
Den nya lagen som infördes då har kritiserats av flera olika vårdyrkesorganisationer, bland annat Läkarförbundet, och anses diskriminera vårdbehövande vuxna utan uppehållstillstånd.

Undertecknare av det gemensamma uttalandet är:
Thomas Flodin, Sverige, Poul Jaszczak, Danmark, Trond Markestad, Norge, Samuli Saarni, Finland, Jon Snædal, Island.

Läs även pressmeddelandet från SLF