Fredrik Granholm har på eget initiativ gjort en utredning om behovet av luftambulanser inom sjukvården i Västernorrland. 

Foto: Fredrik Mårtensson

– Jag har svårt att acceptera att Västernorrland som enda landsting i norr saknar en egen luftambulans. Utredningen är mitt bidrag till att få igång en diskussion, säger Fredrik Granholm, som arbetar vid akutkliniken på Länssjukhuset i Sundsvall.

Hur har du jobbat med utredningen?

– Det har dels handlat om att gå igenom olika ambulanshelikopterutredningar på nationell nivå och inom ett par landsting, dels har jag tittar på situationen i Norge och Danmark där jag haft nytta av att gå en skandinavisk utbildning för specialister inom prehospital sjukvård.

Den elvasidiga utredningen har varit ett fritidsprojekt med slutsatser som Fredrik Granholm nu överlämnat till landstinget. Han föreslår en läkarbemannad ambulanshelikopter med stationering i Sundsvall som kan bli en resurs för både Västernorrland och de nordliga delarna av Gävleborg.

Kostnaden är beräknad till 45-50 miljoner kronor per år.

– I dag finns både ambulansflygplan och ambulanshelikoptrar i Norrbotten och Västerbotten. I Västernorrland har vi ingenting av det och det är inte en rimlig situation.

Vilka är fördelarna?

– Jag ser ett tydligt mönster i min kliniska vardag att utvecklingen hela tiden går mot att akutsjukvården blir alltmer tidskritisk. Den medicinska nyttan är uppenbar för viktiga diagnoser som hjärtinfarkt, trauma och stroke.

– I dag tvingas vi låna in helikoptrar från Lycksele eller Östersund med den osäkerhet den innebär. Finns en helikopter tillgänglig? Får vi klartecken att låna den? Det kan fördröja en transport till universitetssjukhus med ett par timmar.

Fredrik Granholm påpekar att utvecklingen snarare gått bakåt i Västernorrland. Tidigare har akutsjukvården haft tillgång till helikopter i Sundsvallsregionen via Sjöfartsverket och dåvarande Vägverket. Men de möjligheterna saknas numera.

– Jag är lite bekymrad över att alla det finns en nationell samsyn om behovet av mer luftambulanser som inte märks i diskussioner på landstingsnivå. I Norge har exempelvis flera utredningar visat att upp till tolv procent av uppdragen med läkarbemannad ambulanshelikopter var livräddande i förhållande till att använda vägambulanser, säger Fredrik Granholm.