Pelle Gustafson, ny medicinsk redaktör på Läkartidningen.

På Patientförsäkringen LÖF, där han arbetar sedan snart ett år tillbaka, ansvarar Pelle Gustafson för det skadeförebyggande arbetet, som vid sidan av att handlägga försäkringsärenden ingår i uppdraget. Dessförinnan arbetade han i sex år som klinikchef och biträdande klinikchef för ortopediklinikerna vid Lunds och sedermera Skånes universitetssjukhus. Som kliniker har han framför allt arbetat med tumör- och traumaortopedi.

Pelle Gustafson är Lunda­-bo och 52 år. Till livets stora nöjen räknar han att läsa – »allt, inte deckare« – och att skriva. Han tar gärna en debatt, och gillar då att vända på de rådande perspektiven.

– Om vi tar debatten efter Maciej Zarembas artikelserie, så tycker jag att motbilden saknas väldigt mycket. Bilden av att svensk sjukvård i stort är i kris och håller på att falla sönder, den bilden behöver vägas upp.

Möjligheten att vara med och väga upp katastrofscenarierna och ingjuta mod hos dem som arbetar inom vården är ett av skälen till att han tackat ja till att bli ny medicinsk redaktör för Läkartidningen.

– Jag har läst Läkartidningen sedan jag gick med i MSF 1985 och har alltid tyckt att LT varit en publikation med hög trovärdighet.

Till de frågor han hoppas kunna lyfta som redaktör hör organisationsfrågorna.

 – Traditionellt har det inte räknats till medicinsk vetenskap, men organisation är något som i oerhört stor grad påverkar vad vi gör, hur vi gör det och med vilka resultat.

En annan hjärtefråga är patientsäkerheten. För även om det har hänt mycket med patientsäkerhetskulturen inom svensk vård de senaste fem åren, är det mycket som återstår att göra, anser Pelle Gustafson, som ser Läkartidningen som en viktig plattform i det arbetet.

– Den svenska trafiksäkerheten är bäst i världen, men vi är inte bäst i världen på patientsäkerhet.

Själv fick han på allvar upp ögonen för patientsäkerhetsfrågorna när han blev chef.

– Det blev väldigt påtagligt att vi talar mycket om att höja ribban från 91 till 92 procent, men väldigt sällan om när vi är riktigt dåliga. På vår klinik satte vi upp patientsäkerheten som en fast punkt på alla agendor, för att komma bort från att bara tala om säkerhet när vi talar om budgetreduktion eller när något har hänt.