Syftet är, enligt propositionen, att göra vården av kroniker mer effektiv, öka patientmedverkan samt att främja en mer ändamålsenlig organisation av vården av långvarigt sjuka.

För detta ska regeringen ta fram en strategi och en handlingsplan samt tillsätta en särskild utredning.

Utredaren ska föreslå »en ändamålsenlig organisering av vården för långvarigt eller kroniskt sjuka patienter«. Utredaren ska också föreslå hur sådan vård ska kompetenssäkras.

För år 2015 föreslås 100 miljoner kronor avsättas till satsningen. För åren 2016 och 2017 föreslås vardera 150 miljoner kronor.

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin är positiv till satsningen.

– Det är jättebra, för det behövs. Det finns mycket lidande och pengar att spara.

Huruvida satsningen är tillräckligt stor, det kan hon inte överblicka, säger hon.

– Men det blir spännande att se vad det kan leda till på kort och lång sikt, även internationellt.

En ökad kunskap på området kan också bli något för Sverige att exportera i framtiden, tror hon.

– Det finns ett jättesug internationellt sett, säger Marie Wedin.