Henrik Engblom, en av flera kliniska fysiologer som – trots skriande brist – tvingas vänta minst ett år till på sitt specialistbevis.
Foto: Roger Lundholm

Henrik Engblom började sin ST 2008, formellt i bild- och funktionsmedicin men redan från starten med avsikt att bli klinisk fysiolog. Hade den ursprungliga tidsplanen hållit och klinisk fysiologi blivit en basspecialitet vid årsskiftet hade han snart kunnat vara färdig specialist.

Nu kan han varken bli specialist i klinisk fysiologi eller i bild- och funktionsmedicin.

– Jag har sett till att utbilda mig till klinisk fysiolog och skulle kunna ta ut en examen i klinisk fysiologi under 2014. De delar som handlar om bild- och funktionsmedicin har jag senarelagt och är inte i land med än.

Nu kommer Henrik Engblom att få fortsätta som ST-läkare ett år till, kanske ännu längre om målbeskrivningarna dröjer ännu mer.

– För mig betyder det konkret att jag kommer att vara kvar i ett lägre löneläge ett år till. För sjukhuset innebär det att jag inte kan utföra alla uppgifter eftersom det finns vissa delar som det krävs att en specialist tar ansvar för.

En annan effekt av att målbeskrivningar och föreskrifter dröjer är enligt Henrik Engblom att många färdiga kliniska fysiologer blir låsta till sitt nuvarande sjukhus, samtidigt som det råder stor brist på specialister i ämnet runtom på landets sjukhus.

– För mig betyder det mindre eftersom jag har min forskning här, men för många andra betyder det att man får vänta på sitt specialistkörkort som gör att man kan söka tjänster på sjukhus där det behövs. Det finns en stor efterfrågan eftersom många inte velat utbilda sig 3,5 år i radiologi för att bli klinisk fysiolog.