Sjukpenningtalet fortsatte att öka under augusti månad. Det visar ny statistik från Försäkringskassan. Under det senaste året har sjukpenningtalet stigit med nära tio procent. Några tydliga trender kan skönjas under ett par år: kvinnors sjukskrivningar ökar mest, psykiska diagnoser blir allt vanligare, fler förvärvsarbetande blir sjuka, och det är en samtidig ökning över hela landet och över alla arbetsmarknadens sektorer.

– Vi vet att det skedde en förändring med korttidsfrånvaron redan 2010, säger Pererik Bengtsson, utredare vid Försäkringskassan, i ett pressmeddelande. Vi har inget svar på vad som händer på arbetsplatserna. Men för anställda ser det ut som att stressrelaterade diagnoser blir allt vanligare.