En läkare och professor vid Örebro universitet stod som huvudhandledare för en läkemedelsstudie vid universitetssjukhuset i Örebro samtidigt som han var handledare för en närmast identisk studie i Karlstad.

Detta var medarbetarna i Örebro ovetande om och när en av dem upptäckte det misstänkte hen att det kunde röra sig om plagiat och anmälde saken till Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning.

Enligt expertgruppens bedömning är det inte helt ovanligt att studier som är väldigt snarlika varandra utförs samtidigt. Det är något som är till gagn för forskningen och behöver inte handla om plagiat.

Däremot framstår det enligt expertgruppen som anmärkningsvärt att professorn inte klart och tydligt informerade medarbetarna i projektet att han var involverad i en likartad studie på annat håll. För detta får han kritik.

Örebro universitet får kritik för att man inte omedelbart såg till att studierna samordnades när det visade sig att två delvis överlappande projekt pågick parallellt.