»Du styr inte över hur andra uppfattar din närvaro på internet.« Det säger Anne Brynolf som studerat hur svenska läkare uppför sig på Twitter.

Anne Brynolf, underläkare och medicinsk redaktör på Läkartidningen, är sedan flera år tillbaka aktiv på Twitter. Då och då har hon sett problematiska twitter-inlägg (»tweets«) från läkare. För att få en mer systematisk överblick av hur det förhåller sig med twitter-etiken bland svenska läkare har hon tillsammans med kolleger studerat nästan 14 000 svenska inlägg från avsändare som betecknar sig som läkare eller läkarstudenter på Twitter. Cirka 2 procent av inläggen bedömdes som oprofessionella. 

Det kunde till exempel röra sig om sekretessöverträdelser i form av beskrivningar av patientsituationer på igenkännbart sätt, vissa specifika ord eller hela meningar som sagts tillsammans med en patient eller referat till ett ovanligt trauma på en liten ort.

Blev du förvånad?

– Ja, jag trodde att det jag sett tidigare hade varit mer slumpmässigt. Men att det var så många … Samtidigt kan man vända på det och säga att 98 procent är helt oproblematiska tweets.

Anne Brynolf poängterar också att alla brott mot god läkaretik inte hade med patienter att göra, det kunde också till exempel vara oprofessionella klagomål på en chef. 

I studien delades twitter-inläggen upp utifrån om de var sjukvårdsrelaterade eller inte. Även bland de inlägg som inte hade med sjukvården att göra fanns en del övertramp.

Får läkare inte skriva vad som helst om sitt privatliv?

– Om man presenterar sig som läkare, så kommer man också att uppfattas som det även om man skriver privat, till exempel om man relaterar bakfylla eller kommer med sexuella anspelningar. Det har med din professionella roll att göra även om du inte uppfattar det så. Vi har en väldigt speciell yrkesroll, ett speciellt förtroende, vi tar emot människors innersta ångest och får undersöka dem på sätt som ingen annan får. Vi har också hand om liv-och­-död-situationer. Det är viktigt att vi framstår som en professionell kår. På vissa sätt inskränker det hur läkare kan agera på internet, men det är förstås ingen sanning utan en etisk uppfattning som vi i vår forskargrupp har.  

Har du själv råkat göra övertramp?

– Jag kan absolut tänka mig att jag kan ha gjort det tidigare, men nu gör jag det absolut inte, för nu är jag så oerhört medvetandegjord om min egen närvaro i sociala medier. Det som slog mig i studien är att en överträdelse är mer subtil än man skulle kunna tro. Ingen lägger ju ut personnummer, för det vet alla att man inte får göra, men det är lätt att skriva något som inte är så himla övertänkt. Sedan försvinner det från sidan och man glömmer kanske bort det. Men det ligger ändå kvar.

Har du några kloka ord till dina medtwittrande kolleger?

– Det låter lite präktigt, men att tänka efter före och vara medveten om sin roll på Twitter. Man kan också tänka sig att kolleger uppmärksammar varandra på om det man skrivit inte blev helt bra, lite peer review, och att man då är mottaglig för sådan feedback så att man inte direkt bara slår ifrån sig. 

Twitterstudien är publicerad i BMJ Open: Brynolf A, Johansson S, Appelgren E, et al. Virtual colleagues, virtually colleagues–physicians’ use of Twitter: a population-based observational study. BMJ Open. 2013;3:e002988. doi:10.1136/bmjopen-2013-002988