– Jag har nått vägs ände i kontakterna med åklagaren kring sekretessfrågorna och kommer nu att lyfta den biten till tingsrätten i Sundsvall. I nuläget anser jag att åtalet har så stora brister att det inte går att inleda en rättegång, säger advokat Fredrik Bülow, som företräder den överläkare som arbetade vid rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.

Skriftväxlingen mellan åklagare och advokat är bitvis hätsk i förundersökningen, som blev offentlig när åtal mot överläkaren väcktes i slutet av september. Fredrik Bülow menar att polisens förhörsledare anstiftar till brott mot sekretesslagen.

– Kärnfrågan är hur en läkare ska kunna försvara sig när sanningen som skyddar honom omfattas av patientsekretess. På det svarar åklagaren att om ni är oroliga – se då till att svara på ett sätt som gör att sekretessen inte kränks. Det är lite som att skicka upp en boxare i ringen med händerna bakbundna, säger Fredrik Bülow.

Överläkaren själv, med 25 års erfarenhet av arbete inom rättspsykiatrin, är förvånad över åtalet.

– Jag upplever det som unikt att en vårdanställd ställs till ansvar i ett brottmål för en patients gärningar. Då har det hänt en hel del grova saker inom rättspsykiatrin som mord och mordförsök genom åren, säger överläkaren.

– Åtalet är ännu mer svårbegripligt då jag inte kände till att patienten bröt mot permissionsreglerna, och jag agerade när jag fick veta att patienten skaffat sig en lägenhet i strid med vårdplanen.

Varför tror du att det blivit ett åtal?

– En kombination av flera saker: att ledningen för rättspsyk valde att offra mig för att rädda sig själva, att det rör sig om en patient som är pedofil och att mediatrycket varit starkt, säger överläkaren.

De aktuella händelserna inträffade i början av 2009. En patient kunde begå nya övergrepp mot barn, och enligt åklagaren var det möjligt genom att permissionerna gavs i strid mot vårdplan och riskbedömning. 

Peter Salzberg, vice chefsåklagare vid åklagarkammaren i Sundsvall:

– Patienten har skaffat sig en lägenhet som han kunnat använda för övergreppen under permissioner. Av uppsåt eller oaktsamhet har inte den åtalade fullgjort sitt uppdrag som patientansvarig läkare, och det hävdar jag är en brottslig gärning.

Hur ser du på sekretessfrågorna?

– Jag har ingen förståelse för försvarets invändningar eftersom det rör sig om en brottsutredning, och då finns tydliga sekretessbrytande bestämmelser, säger Peter Salzberg.

Överläkaren menar att åklagarens beskrivning av händelseförloppet inte stämmer:

– Det framgår tydligt av vårdplanen att jag inte var beredd att bevilja patienten egen lägenhet, men att det ändå skedde utan min vetskap. Jag blev mycket upprörd när jag fick veta att han hade en lägenhet och beslutade att den skulle avvecklas.

– Jag borde ha gått ett steg längre och beslutat om permanent indragning av permissioner, men kan ändå konstatera att den chefsöverläkare som tog över ansvaret för patienten lät permissionerna fortsätta.

Han är mycket kritisk till hur ledningen för rättspsykiatrin i Sundvall hanterat ärendet.

– Jag utsågs till syndabock – en person som var lämplig att göra till bondeoffer. Här har man fått höra i alla år att vi ska stötta varandra och att jobbet är så utsatt och innehåller svåra bedömningar. När det så bränner till ordentligt gäller inte det plötsligt och klinikledningen flyr från sitt ansvar.

– I en situation som denna är det naturligt att jag känt mig misslyckad, orolig och ångestfylld för vad brottsoffret blivit utsatt för. Klinikledningens uppgift är bland annat att hjälpa till med debriefing som är vanligt vid suicidfall. I stället blev jag uthängd i media av verksamhetschefen. Det är en katastrofal hantering som orsakat mycket skada.

Hur mår du i dag?

– Just nu kan jag i alla fall arbeta och har en tjänst inom rättspsykiatrin i en annan del av landet och även uppdrag för kriminalvården. Men periodvis har jag mått dåligt och varit sjukskriven.

Överläkaren upplever att det stormat i flera omgångar, först i samband med att han kände sig tvungen att sluta sin tjänst i Sundsvall i början av 2010 och sedan i januari 2011 när SVT:s »Uppdrag granskning« uppmärksammade ärendet.

– Och så drog brottsutredningen i gång i början av januari som en total överraskning, och det höll nästan på att knäcka min hälsa, säger överläkaren.

Den nuvarande och tidigare ledningen för rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall har avböjt att kommentera åtalet.

Sundsvalls tingsrätt planerar att hålla rättegången någon gång under första kvartalet 2014.