Förebilden är amerikanska PCRM, Physicians Committee for Responsible Medicine. Den grundades 1985 av läkaren Neal Barnard – som fortfarande är ordförande – och har i dag cirka 150 000 medlemmar, varav cirka 11 000 läkare.

David Stenholtz är specialistläkare i onkologi vid sjukhuset i Västerås, men har också ett stort intresse för kostfrågor. För ett par år sedan stötte han på information om PCRM på internet, och så småningom mognade idén att bygga upp en svensk version. I somras reste han till USA för att delta i PCRM:s kongress i Washington DC.

– Det var väldigt givande, säger han. Föreläsningarna höll hög klass, och det var inspirerande att se så mycket folk samlas med kost och hälsa överst på agendan.

Föreläsningarna skilde sig inte från dem vid andra medicinska kongresser, säger han, och alla föreläsare var inte meningsfränder. Men när det kom till kost­råd handlade det nästan uteslutande om växtbaserad kost.

De allra flesta som är aktiva i PCRM förespråkar en kost som är helt växtbaserad. Detta brukar kallas vegankost, men att vara vegan är egentligen en livshållning, säger David Stenholtz:

– En vegan avstår från alla animaliska produkter för att inte stödja djurförtryck. Om man vill poängtera att kostvalet är av hälsoskäl, säger man hellre växtbaserad kost. Den amerikanska benämningen är tydligare: »whole food plant based diet«.

Har man en bredare definition på vegan, och räknar både dem som är det för djurens och för hälsans skull, tycks det vara en rörelse på frammarsch i USA. Enligt David Stenholtz räknar man nu med omkring åtta miljoner veganer där, och många kändisar har anslutit sig och sprider budskapet.

Den kanske effektivaste marknadsföraren är förre presidenten Bill Clinton, som i en CNN-intervju för ett par år sedan berättade om hur han gick över till vegankost efter sin hjärtoperation; han gick ner drygt tio kilo och mår betydligt bättre. Clinton hänvisar i intervjun till flera vetenskapliga studier som visat att vegankost kan få hjärt- och kärlsjukdomar att gå tillbaka.

På sin webbplats sprider PCRM information om studier som dessa, och man gör också egna kliniska studier om kostintervention mot olika sjukdomar. Föreningen ägnar sig också åt lobbyverksamhet, debattinlägg i media och utbildning i växtbaserad matlagning.

Förutom kostfrågorna har PCRM en huvudpunkt till på sin agenda: att ersätta eller minska antalet djurförsök.

– Det går inte över en dag, säger David Stenholtz. Men om vi använder vetenskap tror jag vi kan avveckla alla djurförsök inom 50 år.

Denna fråga är också under utveckling i Sverige, men just nu har arbetet kommit längst i kostfrågan. Den blivande styrelsen arbetar nu med att bygga upp en webbplats och andra förberedelser. Enligt planerna ska den svenska föreningen lanseras i början av nästa år. Namnet är ännu inte slutgiltigt fastställt.